Pino

Pino umožňuje montáž na stenu alebo strop vášho súčasného priestoru pomocou špeciálnych oceľových vešiakových dielov, ktoré sú spojené cez nosné profily pergoly. A to všetko bez potreby akejkoľvek podpery tyče na prednej strane.

Hliníkový profil, ktorý je umiestnený v horizontálnom smere vzhľadom na výrobok, zachytáva pretekajúcu vodu cez sklon a následne ju odvádza von prostredníctvom špeciálnej reťazovej drenáže.

Spôsob použitia:

Najmä v tých obmedzených oblastiach, kde nie je možné umiestniť podperu na tyč, sa vám Pino predstavuje ako jedinečné a elegantné riešenie. V modeli Pino, keďže nie sú žiadne alternatívy na vypúšťanie vody, je odtok vody možný len pomocou reťazí, ktoré budú priviazané vedľa kostry pergoly alebo prostredníctvom voľného pádu vody.

Pino môže byť vyrobené a použité ako jeden modul alebo spojením viacerých kusov do jednej pergoly v požadovanom smere; dá sa použiť aj ako multiplex.

Farebná škála:

RAL7016

RAL7016S

RAL8014S

RAL9006

RAL9006S

RAL9010

Spôsob ovládania:

Elektronické – diaľkovým ovládačom
Slúži pre otváranie, naklápanie a zatváranie hliníkových lamiel v streche pergoly.

Varianty montáže:

3 základné spôsoby zostavenia pergoly:

A

Voľne stojaca, lamely rovnobežne s kratšou stranou pergoly
Max. rozmer pre 4 stojky: 4,5 × 6 m
Max rozmer pre 4 + 2stojky: 4,5 × 7 m

B

Do steny, lamely rovnobežne s kratšou stranou, stena rovnobežná s lamelami
Max. rozmer pre 2 stojky: 4,5 × 6 m
Max rozmer pro 2 + 2 stojky: 4,5 × 7 m

C

Do steny, lamely rovnobežne s kratšou stranou, stena je kolmo na kratšiu stranu
Max. rozmer pre 2 stojky: 4,5 × 6 m
Max rozmer pre 2 + 2 stojky: 4,5 × 7 m

Garantované rozmery:

PergolaPrevedenieDĺžka výsuvu (mm)Šírka (mm)Prechodová výška rozmer H (mm)Garantovaná plocha (m2)
minmaxminmaxminmaxmax
ARTOSImotor1440 7000*10004500500300028

Od výsuvu 5 400 mm je nutné pergolu rozdeliť na 2 sekcie (2 ks motorčekov).
Od výsuvu 6 121 mm má pergola 6 ks stojky.